Pedigree Pamey
  

Pamey Multi Kampioen Sydney's Tygo v.h. Bullenparadijs Golden Eye du Champagne Lacoste vom Isern Hinnerk
Nicol du Chien-Iache
Sydney Les Petits Archanges Ytrok de Baviere
Douchsi Les Petits Archanges
Pebbles Mon Ami Maxwell v. 't Bolle Kupke Kamp. Aegidius le BeautÍte
Kaya Karlijn v. 't Bolle Kupke
Lotje Rider
Kimba From Herrando's House